Meno:Marek
Priezvisko:Zeman
Názov:Súvis rekurzívnych funkcií a programovacích jazykov
Vedúci:RNDr. Michal Forišek
Rok:2008
Kľúčové slová:rekurzívne funkcie, primitívna rekurzia, programovacie jazyky, Pascal
Abstrakt:Cieľom práce je ukázať súvis medzi teóriou rekurzívnych funkcií a programovacími jazykmi. K niektorým pojmom z tejto teórie existujú rovnocenné riadiace štruktúry. Budeme tak schopní všimnúť si súvis medzi statickými matematickými funkciami a operáciami a programom, ktorý predstavuje dynamický nástroj na ich výpočet. Pre účely tejto demonštrácie zadefinujeme nový formálny model, ktorý bude podobný Pascalu a ukážeme konštrukciu, ako priradiť jednotlivým pojmom zodpovedajúce časti kódu.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf