Meno:Maroš
Priezvisko:Bajtoš
Názov:Metrické vlastnosti náhodne indukovaných podgrafov n-rozmernej hyperkocky
Vedúci:doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Rok:2008
Kľúčové slová:náhodné grafy, vrcholové pokrytie, boolovské funkcie
Abstrakt:Predložená práca sa zaoberá niektorými metrickými vlastnosťami náhodne indukovaných podgrafov n-rozmerných hyperkociek. Cieľ práce je vyčísliť horné a dolné ohraničenie vrcholového pokrytia pre špeciálny pravdepodobnostný model - náhodne indukované podgrafy n-rozmerných hyperkociek s daným počtom vrcholov (tento model bol zavedený v [5]). Ná nájdenie týchto ohraničení je použitý všeobecný greedy algoritmus pre hľadanie vrcholového pokrytia[2] a niektoré výsledky z [1] a z [3]. Vrcholové pokrytie náhodne indukovaného podgrafu hyperkocky je úzko späté s minimalizáciou boolovských funkcií.

Súbory bakalárskej práce:

praca-01-06.pdf