Meno:Peter
Priezvisko:Gatial
Názov:PostScript podpora pre pdfTeX
Vedúci:Mgr. Vladimír Koutný
Rok:2007
Kľúčové slová:PostScript, PDF, pdfTeX, pdfTricks, PSTricks
Abstrakt:PostScript je programovací jazyk, ktorý sa používa na popis vzhľadu strany. pdfTeX je sádzací systém určený na písanie hlavne matematických kníh, ktorého výstupom je PDF. V práci sa zaoberáme možnosťami ich vzájomnej spolupráce, kde PostScript využívame na kreslenie grafiky. Práca vysvetľuje ako program TeX funguje a ako používať PostScript v pdfTeXu. Prináša prehľad o dostupných riešeniach, balíkoch pdfTricks a ps4pdf, resp. pst-pdf a navrhuje niekoľko vylepšení. Zaoberá sa aj ich použitím v praxi.

Súbory bakalárskej práce:

Gatial.pdf
priloha.zip