Meno:Marek
Priezvisko:Mardiak
Názov:Datamining, princípy a metódy
Vedúci:Mgr. Tibor Hegedüs
Rok:2008
Kľúčové slová:datamining, objavovanie znalostí, dolovanie z dát, klasifikácia
Abstrakt:Bakalárska práca popisuje základné metódy a techniky dolovania dát(Dataminingu). Poskytuje prehľad procesu dolovania dát, od motivácie vedúcej k rozvoju tejto multidisciplinárnej oblasti, stručného popisu najpoužívanejších metód ku detailnejšiemu popisu algoritmov a princípov segmentácie a klasifikácie. Formou experimentu na reálnych dátach následne približuje metódu klasifikácie v praxi, od predprípravy dát, transformácie dát až ku zhodnoteniu úspešnosti klasifikácie, kde porovnanáva vlastnosti, výsledky a parametre dvoch metód pri nej použitej.

Súbory bakalárskej práce:

Datamining_Bc.pdf
datasety.zip