Meno:Matej
Priezvisko:Juračka
Názov:Numerická simulácia rastúcej siete
Vedúci:doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Rok:2008
Kľúčové slová:Rastúce siete, Jazyková siet, Numerické simulácie
Abstrakt:Témou tejto práce bude skúmanie existujúcich sietí, vlastností, ktorými sa popisujú a zachytenie najdôležitejších crt, ktoré majú reálne siete spolocné. Opísanie niektorých modelov a sledovanie ich vlastností bude univerzálne, konkrétnym sietam a ilustracnej aplikácii všeobecných poznatkov budem venovat pozornost až k úplnému záveru práce, kde popíšem vznik jazykovej siete podla jedného z teoretických modelov. Niektoré vlastnosti sietí sa analytickým prístupom nepodarilo odvodit a na ich zistenie je potrebné vytvorenie siete simulovat. Preto som vytvoril aplikáciu, ktorej úcelom je podla niektorého z uvedených modelov siet vytvorit a zmerat jej parametre, prípadne ich priemerné hodnoty. Modely, ktorým sa táto práca venuje sú v poradí: náhodné grafy podla Erd˝osa a Rényiho, rastúce siete s náhodným zapájaním vrcholov, rastúce siete s preferencným zapájaním vrcholov - Barabási-Albert model, zrýchlené rastúce siete - Dorogovtsev-Mendes model a nakoniec rozšírenie DM-modelu o prepájanie hrán.

Súbory bakalárskej práce:

mainf.pdf