Meno:Gabriel
Priezvisko:Ščerbák
Názov:Modelom riadený vývoj softvéru
Vedúci:Ing. Peter Grec
Rok:2009
Kľúčové slová:softvérové inžinierstvo, modelom riadený vývoj softvéru, doménovo špecifické jazyky, aspektovo orientované programovanie, inžinierstvo produktových línií
Abstrakt:VV tejto práci sa zaoberám technikami modelom riadeného vývoja softvéru a možnosťami ich využitia. Najprv sa pozrieme na motiváciu, základné definície a princípy, ale i vývoj týchto techník. Ďalej sa budeme podrobnejšie zaoberať modelmi a modelovaním tak ako sú chápené vrámci modelom riadeného vývoja softvéru. Statické modely ako také by slúžili len ako dokumentácia a preto, aby sme mohli využiť ich potenciál, budeme sa zaoberať ich transformáciami. Dnes často skloňovaným pojmom sú doménovo špecifické jazyky. Vysvetlíme si aké je ich miesto vrámci modelov a akú hodnotu nám môžu priniesť. Skutočnú hodnotu vrámci vývoja a teda zdrojový kód nám umožňujú vytvárať techniky generatívneho programovania, ktoré priblížim v samostatnej kapitole. Aspektovo-orientované programovanie je paradigma, ktorá je pre modelom riadený vývoj softvéru prirodzená a tak si vysvetlíme jej princípy a možnosti implementácie pomocou modelov. S rastom softvérových produktov súvisí i potreba správy ich rodín. Touto tematikou sa zaoberá inžinierstvo produktových línií, ktorého princípy sú vhodne realizovateľné pomocou modelom riadeného vývoja softvéru. Napokon sa zameriame na najlepšie postupy a vzory z tejto oblasti, ktoré boli publikované a neopomenieme ani otvorené problémy.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf