Meno:Martin
Priezvisko:Kravec
Názov:Analýza TETRISu ako hry dvoch hráčov.
Vedúci:Mgr. Ľuboš Steskal
Rok:2009
Kľúčové slová:tetris, stratégia, heuristická funkcia
Abstrakt:V tejto práci formulujeme tetris ako hru dvoch hráčov. Popisujeme algoritmus pre hranie za oboch hráčov a snažíme sa nájsť k nemu prislúchajúcu heuristickú funkciu. Hľadáme výherné stratégie a ukazujeme, že v závislosti od obmedzenia pravidiel existujú výherné stratégie pre hráča, ktorý ukladá kocky, ale aj pre hráča, ktorý ich hádže. Práve pre hráča, ktorý hádže kocky ponúkame všeobecnú výhernú stratégiu s časovou zložitosťou O(n . m) na jeden ťah, kde n je šírka a m výška hracieho poľa.

Súbory bakalárskej práce:

bak_prac.pdf
kravec.zip