Meno:Marcel
Priezvisko:Kucharík
Názov:Automatizácia riešenia substitučných šifier
Vedúci:Mgr. Tomáš Kulich
Rok:2009
Kľúčové slová:substitučná šifra, riešenie šifi er, frekvenčná analýza, kryptoanalýza
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sa venujem riešeniu substitučných šifier s dodatočnou informáciu. Touto dodatočnou informáciou môže by jazyk alebo štruktúra šifry. Poukazujem na nevýhody riešenia týchto šifier frekvenčnou analýzou a ponúkam inú, efektívnejšiu metódu riešenia. Túto som aj naprogramoval a s programom otestoval jej úspešnosť.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
kucharik.zip