Meno:Michaela
Priezvisko:Gažiová
Názov:Predikčná metóda na určenie klinického dopadu štrukturálnej genomickej variability
Vedúci:Mgr. Jaroslav Budiš, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:štrukturálny genomický variant, klinický význam, anotácie génov, predikcia patogenicity, algoritmy strojového učenia
Abstrakt:Štrukturálne varianty (CNV), ktoré sú súčasťou ľudského genómu, môžu spôsobiť zá- važné vrodené ochorenia. Klasifikácia klinického významu CNV je náročná a zdĺhavá vzhľadom na unikátnosť nálezov a tak množstvo rôznych typov funkčných genomických elementov zasiahnutých daným CNV a ich rozličného dopadu na jedinca. V práci sme sa venovali návrhu automatizovanej predikcie funkčného dopadu CNV. V prvom kroku sme sa zamerali na hľadanie významných anotácií génov prekrytých CNV, ktoré boli získané z rôznych databáz a štúdií pomocou anotačného nástroja AnnotSV. Na tré- novanie modelov sme použili zvolené dôležité atribúty a následne predikovali funkčný dopad CNV pomocou viacerých modelov strojového učenia. Vytvorené modely dosiahli úspešnosť na testovacom sete, pozostávajúcom z CNV z ClinVar databázy, 96% na deléciách a 97.3% na duplikáciách. Po aplikovaní stanovených hraníc pre klasifikáciu CNV ako neklasifikované, sa táto presnosť zvýšila na 98% pri obidvoch modeloch. V porovnaní s dostupnými nástrojmi, presnosť predikcií výslednej metódy je lepšia alebo znižuje počet CNV klasifikovaných ako neklasifikované. Vzhľadom k uvedenému táto metóda by po úpravách mohla urýchliť a pomôcť klinikom pri hodnotení výsledkov genomickej analýzy a následne v procese diagnostiky.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
bakalarka_isv.zip
obhajobaBP_final.pdf

Súbory prezentácie na obhajobe:

Upraviť