Meno:Tomáš
Priezvisko:Janeta
Názov:Identifikácia sekvenčných variantov v kontexte neistoty
Vedúci:Tomáš Vinař
Rok:2021
Kľúčové slová:DNA, variant, nanopórové sekvenovanie
Abstrakt:Hľadanie mutácií má široké využitie v medicíne a farmácii. V našej práci prezentu- jeme dva algoritmy na riešenie tohoto problému a porovnávame ich na rôznych typoch dát. Tiež skúmame vplyv použitia výstupu CTC vrstvy ako vstupné dáta pre tieto algoritmy.

Súbory bakalárskej práce:

bachelor_thesis.pdf
thesis.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Identifikácia sekvenčných variantov v kontexte neistoty .pdf

Upraviť