Meno:Richard
Priezvisko:Tóth
Názov:Henkinova-Hintikkova hra v prieskumníku štruktúr
Vedúci:Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:logika prvého rádu, Henkinova-Hintikkova hra, webová aplikácia
Abstrakt:Práca sa zaoberá rozšírením webovej aplikácie Prieskumník štruktúr o Henkinovu-Hintikkovu hru, ktorá umožnuje používateľom lepšie pochopiť priebeh vyhodnocovania formuly. Samotná hra je četovacie okno, v ktorom prebieha dialóg medzi používateľom a aplikáciou, pričom aplikácia pokladá otázky podľa pravidiel hry a používateľ odpovedá na dané otázky. Rozšírenie aplikácie bolo napísané v Javascripte pomocou knižníc React a Redux. V rámci práce sa zrefaktorizovala časť pôvodného kódu aplikácie a upravilo používateľské rozhranie aplikácie. Výslednú implementáciu testovali študenti predmetu Matematika (4) – Logika pre informatikov.

Súbory bakalárskej práce:

Tóth.pdf
Tóth.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Richard Toth.pptx

Upraviť