Meno:Patrik
Priezvisko:Černý
Názov:Bughouse s asistenciou programu pre klasický šach
Vedúci:doc. Mgr. Tomáš Plachetka, Dr.
Rok:2021
Kľúčové slová:bughouse šach, evaluačná funkcia, algoritmus minimax
Abstrakt:Hlavnou témou práce je vytvorenie architektúry a následne implementácia programu hrajúci šachový mód bughouse. Odôvodnili sme potrebnú zmenu bughouse pravidiel a ukázali problémy, ktoré sprevádzajú implementovanie kvalitných bughouse programov, popísali algoritmy, ktoré sú pri tvorbe používané. Naša architektúra priamo využíva asistenciu programu hrajúci klasický šach pri výbere tahu, ktorý program vykoná. Taktiež sa riadi pravidlami, ktoré sme presne zadefinovali a bola testovaná proti iným bughouse programom.

Súbory bakalárskej práce:

Cerny.zip
FINAL_BC_THESIS.pdf

Súbory prezentácie na obhajobe:

Prezentácia2 (1).pptx

Upraviť