Meno:Samantha
Priezvisko:Gombárová
Názov:Automatizácia kontroly formalizačných cvičení v logike prvého rádu
Vedúci:Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:formalizačné cvičenia, klient-server webová aplikácia, automatizované vyhodnotenie cvičenia
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením klient-server webovej aplikácie, ktorá umožňuje študentom riešiť formalizačné cvičenia. Študent si následne môže svoje riešenia nechať automaticky vyhodnotiť, čím získa cennú spätnú väzbu. Zároveň bude študentovi objasnené, v čom spravil chyby. Aplikácia bola vytvorená v programovacom jazyku JavaScript, pričom na strane klienta bola použitá knižnica React a na strane servera Express.js. Vyhodnocovanie cvičení bolo realizované s pomocou automatického dokazovača Vampire.

Súbory bakalárskej práce:

S. Gombárová - Bakalárska práca.pdf
priloha.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Prezentácia.pdf

Upraviť