Meno:Michal Alexander
Priezvisko:Pálenik
Názov:Bezpečnostná analýza web-kamery Canyon Smart CNSS-KA1W
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:kamera, IP, ONVIF, bezpečnosť, zraniteľnosť
Abstrakt:Práca sa zaoberá bezpečnostnými rizikami, ktoré môžu nastať pri používaní IP kamery od výrobcu Canyon Smart model CNSS-KA1W. Overuje, či kamera používa ONVIF štandard na prenos informácií, tak ako to udáva výrobca. Práca sa zameriava na protokoly, ktoré zabezpečujú prenos a tiež na využité bezpečnostné prvky a systém autentifikácie, ktorý má zabezpečiť súkromie používateľa. Taktiež sa zaoberá firmwer-om a aktualizáciou systému, odhaľuje zraniteľnosť systému, ktorá by mohla ohroziť kameru.

Súbory bakalárskej práce:
Autor nedal súhlas so zverejnením svojej bakalárskej práce.

Súbory prezentácie na obhajobe:

Upraviť