Diplomové práce


Diplomanti, pozor! Prebieha tretí ročník súťaže IT diplomka roku.

Odovzdávanie diplomových prác v odbore informatika (informácie pre končiacich študentov informatiky a rozhranie pre odovzdávanie elektronických verzií diplomových prác)

Obhájené diplomové práce v odbore informatika

Zoznam tém diplomových prác prác vypísaných na akademický rok 2009/2010