Meno:Alexandra
Priezvisko:Baltová
Názov:Integrácia aplikácií prostredníctvom výmeny správ
Vedúci:Mgr. Pavol Mederly
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:EAI, integrácia
Abstrakt:Predmetom tejto práce je analýza a porovnanie troch vybraných produktov, ktoré je možné použiť na realizovanie integrácie aplikácií. Ide o nástroje s otvoreným kódom, ktoré integrujú aplikácie prostredníctvom výmeny správ. Produkty s otvoreným kódom boli zvolené predovšetkým kvôli ich ľahkej dostupnosti a širším možnostiam analýzy. Práca pozostáva z popisu integrácie prostredníctvom výmeny správ, analýzy konkrétnych produktov a ich vzájomného porovnania. Tieto výsledky sú zároveň ilustrované riešením modelového príkladu v prílohe práce. Informácie uvedené v práci môžu slúžiť ako podklad pre rozhodnutie o výbere nástroja založeného na výmene správ pre konkrétny projekt integrácie aplikácií. Môžu byť zároveň inšpiráciou pre realizáciu integračného riešenia založeného na vlastnom nástroji.

Súbory diplomovej práce:

diplomova_praca.pdf