Meno:Lenka
Priezvisko:Slaná
Názov:Detekcia a sledovanie µudskej postavy v sekvencii obrazov
Vedúci:RNDr. Peter Gejguą
Rok:2006
Blok:PG
Kµúčové slová:rozpoznanie postavy, segmentácia objektov
Abstrakt:Vytvorili sme systém na rozpoznávanie postavy na základe zjednoduąenia informácie o siluete objektu, ktorí sme implementovali v podobe directShow filtra.

Súbory diplomovej práce:

slana-dipl.praca.pdf