Meno:Eva
Priezvisko:Vasilová
Názov:Využitie multiagentových platforiem pre systémy riadenia technologických procesov
Vedúci:RNDr. Peter Fabo, PhD.
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:autonómny agent, multiagentové systémy, distribuovaná umelá inteligencia, multiagentové platformy, softvérové inžinierstvo, systémy riadenia technologických procesov.
Abstrakt:Vývoj a nasadzovanie multiagentových systémov v reálnych podmienkach prináša mnoho problémových otázok, ktoré musí tento prístup riešiť, ak sa má stať naozajstným konkurentom pre tradičné spôsoby vytvárania softvéru. Madzi týmito otázkami je aj problematika real-time procesov riadenia technologických procesov a ťažkosti, pre ktoré je treba hľadať primerané riešenia. Za posledné roky sa vyvinulo mnoho nástrojov pre vytváranie takýchto systémov a v tejto práci predstavíme základné kritériá hodnotenia, ktoré je potrebné mať na zreteli pri výbere vhodnej agentovej platformy pre tvorbu týchto systémov.

Súbory diplomovej práce:

Diplomova praca - Eva Vasilova.pdf