Meno:Pavol
Priezvisko:Adam
Názov:Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí
Vedúci:Ľubomír Lúčan, CSc.
Rok:2006
Blok:PG
Kľúčové slová:metódy spracovania zvuku, kompresia zvuku, zvukové formáty
Abstrakt:Práca - ako knižná publikácia, i vo forme internetovej učebnice - ponúka úvod do metód spracovania zvuku vo svete výpočtových technológií. Oboznamuje čitateľa s postupmi pri stratovej a bezstratovej kompresii zvuku, trendmi v oblasti záznamu, spracovania a reprodukcie zvuku. Súčasťou práce je aj súhrnný výpočet jednotlivých zvukových formátov a ich porovnanie.

Súbory diplomovej práce:

dipl.pdf