Meno:Pavol
Priezvisko:Súkeník
Názov:Datalógové rozhranie pre databázy s agregačnými funkciami
Vedúci:RNDr. Ján Šturc, CSc.
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:datalóg, evaluácia, vyhodnotenie, stratifikácia, agregačné funkcie, implementácia, interpréter
Abstrakt:Datalóg patrí medzi "dotazovacie" jazyky. Na rozdiel od jazyka SQL, ktorý je vybudovaný na relačnej algebre, je Datalóg založený na logickom prístupe. Relácie v Datalógu sa definujú pomocou pravidiel. Pri použití rekurzie môžeme v Datalógu odvodiť relácie, ktoré v štandarde SQL2 neodvodíme. Dnes už viaceré rozšírenia SQL obsahujú rekurziu, avšak jej použitie nie je také intuitívne a jednoduché ako v Datalógu. V tejto práci navrhneme a vytvoríme aplikáciu, ktorá bude interpretovať datalógovský program s agregačnými funkciami.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.zip