Meno:Tomáš
Priezvisko:Hanakovič
Názov:Diktovanie matematických formúl
Vedúci:Mgr. Marek Nagy
Rok:2006
Blok:UI
Kľúčové slová:diktovanie, matematika, rozpoznávanie reči
Abstrakt:Práca popisuje analýzu, návrh a implementáciu multimodálnej1 webovskej aplikácie, ktorá slúži na zadávanie jednoduchých matematických formúl. Používa sa vizuálne i hlasové rozhranie v podobe dialógu. Dôraz je kladený na prehľadnosť a jednoduchú orientáciu v používateľskom rozhraní. Aplikácia je plne funkčná aj s výlučným použitím hlasového vstupu, čím získava ambície byť prístupnejšou aj pre zrakovo postihnutých. Spomínané vlastnosti sa dosiahli použitím zaužívaných grafických prvkov a rečových konštrukcií. Pre lepšiu orientáciu vo formule sa využila hierarchická identifikácia jej prvkov. Z technologického hľadiska sú použité existujúce nekomerčné štandardy, čo má za následok otvorený produkt založený na spoľahlivých technológiách s dobrým potenciálom na ďalší vývoj.

Súbory diplomovej práce:

diplomka.pdf