Meno:Martin
Priezvisko:Labanc
Názov:Optimalizácia relačných dotazov s agregačnými funkciami
Vedúci:RNDr. Ján ©turc CSc.
Rok:2005
Blok:PPS
Kµúčové slová:aggregation query optimization algebra
Abstrakt:Práca pojednáva o rule-based optimalizácií databázových dotazov s dôrazom na agregačné funkcie. Úvahy sú realizované vrámci modifikovanej relačnej algebry.

Súbory diplomovej práce:

dipl_labanc.pdf