Meno:Matúą
Priezvisko:Sekera
Názov:Podpora výučby teórie kódovania
Vedúci:Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2006
Blok:MMI
Kµúčové slová:teória kódovania, výučba
Abstrakt:.

Súbory diplomovej práce:

SekeraM_Kodovanie.pdf