Meno:Radoslav
Priezvisko:Buransky
Názov:Navrh, implementacia a ohodnotenie zobrazenia informacii do zvukoveho priestoru
Vedúci:Roman Durikovic
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:HTML, prehliadac, nevidiaci, zrakovo postihnuty, priestorovy zvuk
Abstrakt:V našej práci sme sa snažili navrhnúť zobrazenie informácii obsiahnutých v HTML dokumentoch do trojrozmerného zvukového priestoru. Sústredili sme sa na praktické použitie bez nutnosti použitia špeciálnych výstupných zariadení. Vychádzali sme z najnovších poznatkov o vnímaní priestorového zvuku. Pre dosiahnutie čo najkvalitnejšieho riešenia sme nápady konzultovali s nevidiacimi. Výsledný návrh sme implementovali, a ten následne testovaním ohodnotili. Z hodnotenia vyplynula použitelnosť navrhnutého riešenia, a aj jeho výhody oproti bežne používaným zvukovým prehliadačom.

Súbory diplomovej práce:

Diplomovka.pdf