Meno:Roman
Priezvisko:Pauer
Názov:Centralizovaný systém pre výmenu správ medzi paralelnými procesmi
Vedúci:Dr. Tomáš Plachetka
Rok:2007
Blok:APV
Kľúčové slová:centralizovaný systém, ladenie paralelných programov, paralelný systém, simulátor distribuovaného systému, výmena správ
Abstrakt:Práca sa zaoberá špecifikáciou, návrhom a implementáciou centralizovaného systému pre výmenu správ medzi paralelnými procesmi. Inými slovami povedané, je to simulátor distribuovaného systému. Slúži okrem iného na ladenie (debuggovanie) paralelných aplikácií. Práca ďalej obsahuje implementáciu knižnice TPL (Thread Parallel Library) pomocou tohoto systému.

Súbory diplomovej práce:

dp.pdf
dp-prilohy.zip