Meno:Vladimír
Priezvisko:Kočí
Názov:Integrácia aplikácií pomocou podnikovej zbernice služieb
Vedúci:Mgr. Pavol Mederly
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:Integrácia, Enterprise Service Bus, podniková zbernica služieb, Java Business Integration
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou integrácie aplikácií pomocou architektúry označovanej ako podniková zbernica služieb (Enterprise Service Bus - ESB). V práci je prezentovaná definícia, charakteristiky a architektúra ESB. Práca prináša analýzu a porovnanie štyroch produktov typu ESB – Sonic ESB, Open ESB, Apache ServiceMix a Mule. Práca obsahuje zhrnutie špecifikácie Java Business Integration (JBI), ktorú implementujú dva z analyzovaných produktov. Práca využíva informačný systém Univerzity Komenského ako modelový podnikový informačný systém. V práci sa identifikujú kritériá na integrovaný informačný systém UK a tieto kritériá sa využívajú na porovnávanie analyzovaných produktov. Informácie prezentované v práci slúžia na pochopenie architektúry ESB a princípov, z ktorých vychádza. Informácie získané z porovnávania produktov sa dajú využiť pri rozhodovaní o vhodnosti daných produktov v integračnom scenári.

Súbory diplomovej práce:

Diplomova_praca_Vladimir_Koci_2007.pdf