Meno:Pavol
Priezvisko:Mravec
Názov:Formálne výpočtové modely s bezdrôtovou komunikáciou
Vedúci:RNDr. Dana Pardubska, PhD
Rok:2007
Blok:APV
Kľúčové slová:Turingove stroje, paralelizmus, komunikácia formou komunikačných kanálov
Abstrakt:V diplomovej práci preskúmame výpočtový model - sieť strojov - so špeciálnym typom komunikácie, ktorý je istou analógiou bezdrôtovej komunikácie. Paralelne pracujúcim procesom pridáme tzv. kanálovú pásku, ktorej obsah bude určovať kanál, na ktorom budú môcť jednotlivé procesy nachádzajúce sa vo výpočte vysielať určité informácie ostatným procesom. Charakterizujeme priestorovo ohraničené deterministické ako aj nedeterministické siete strojov. Taktiež ukážeme ako schopnosť komunikácie zmení výpočtovú silu konečných automatov. Porovnáme taktiež náš model s globálne deterministickými synchronizovanými alternujúcimi strojmi.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf