Meno:Pavol
Priezvisko:Kaiser
Názov:Automatická korekcia textu pomocou neurónových sietí
Vedúci:Ing. Igor Farkaš
Rok:2007
Blok:UI
Kľúčové slová:neurónová sieť, MSOM, korekcia textu
Abstrakt:Práca sa snaží ukázať možnosti neurónových sietí pri oprave textu. Konkrétnejšie sa venuje sieti Merge Self-Organizing Map (MSOM). Sieť MSOM je schopná zachytiť kontext a vďaka tomu je vhodná na korekciu textu, kde je znalosť kontextu veľmi podstatná. V práci je ukázané, ako je možné túto sieť natrénovať na korpuse jazyka a následne takto natrénovanú sieť použiť pri oprave textu. Definovaná je funkcia energie reťazca, pričom táto funkcia sa počíta na základe výstupov siete. Opravený reťazec je možné nájsť ako mutáciu pôvodného reťazca s najvyššou energiou. Ukazuje tiež, ako sa dajú riešiť problémy s časovou náročnosťou a sčasti i nepresnosťou tejto siete.

Súbory diplomovej práce:

Priloha-Zdrojovy kod.zip
Automatická korekcia textu pomocou neurónových sietí.pdf