Meno:Juraj
Priezvisko:Fehér
Názov:Multidimenzionálny databázový model a OLAP
Vedúci:RNDr. Ján Šturc, CSc.
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:Business Intelligence, data warehouse, on-line analytical processing, OLAP, hypercube
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá transformáciou dát a znalostí do dát štruktúrovaných použitím sady konceptov, rôznych metód, multidimenzionálnych štruktúr a multidimenzionálnych databáz. Taktiež sa zaoberá OLAP analýzou a jej možnosťami. Mojim cieľom je predviesť štruktúru multidimenzionálnych databáz, ich použitie, ukázať funkčnosť a formálne zadefinovanie. Porovnať s fungovaním transakčných databáz, ich účel a vhodnosť použitia. Zadefinovať OLAP, porovnať varianty OLAP, analyzovať nástroje OLAP, ich architektúru, funkcionalitu, použitie a ich zdokonalenie vzhľadom na predchádzajúce verzie. Porovnať silu a podporu rozhodovania na databázových systémoch.

Súbory diplomovej práce:

Diplomova_Praca_Juraj_Feher_2007.pdf