Meno:Radoslav
Priezvisko:Golian
Názov:Bezpečnosť v databázových systémoch
Vedúci:Ing. Miroslav Galbavý
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:databáza, bezpečnosť, jemne štruktúrované riadenie prístupu, virtuálne privátne databázy, šifrovanie, transparentné šifrovanie dát, autorizované pohľady, Oracle
Abstrakt:Práca analyzuje problematiku zavedenia a udržiavania bezpečnosti v databázových systémoch, identifikuje najčastejšie bezpečnostné problémy a načrtáva riešenia týchto problémov, pričom sa sústredí na jemne štruktúrované riadenie prístupu (Fine-Grained Access Control, FGAC) a šifrovanie. V tejto práci sa nachádza porovnanie súčasného stavu implementácie bezpečnostných služieb a mechanizmov vo vybraných databázových systémoch. Posledná časť práce je zameraná na návrh databázových aplikácií s ohľadom na bezpečnosť, pričom pracujeme v databázovom systéme Oracle a zameriavame sa na využitie FGAC a transparentného šifrovania dát. Súčasťou práce sú zdrojové kódy k ukážkovej implementácii FGAC a transparentného šifrovania.

Súbory diplomovej práce:

rgolian_Bezpecnost_v_DBMS.pdf
prilohy.zip