Meno:Martin
Priezvisko:Kollár
Názov:Renderovanie XML dokumentov pri WYSIWYG editovaní
Vedúci:prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:XML, WYSIWYG renderer, framework, XML editovanie, MVC
Abstrakt:XML jazyk sa stáva univerzálnym komunikačným formátom. S jeho rozšírením vznikla požiadavka aj na zobrazenie dát v tomto formáte a neskôr aj na ich editovanie. V súčasnosti existuje množstvo rendererov mnohých XML jazykov, vzniká však potreba tieto XML dokumenty editovať WYSIWYG technikou. Táto práca sa zaoberá návrhom frameworku pre tvorbu rendererov XML dokumentov, vhodných pre WYSIWYG editáciu. Náš framework zahŕňa širokú podporu pre efektívne riešenie problémov a požiadaviek vznikajúcich pri WYSIWYG editovaní XML dokumentov. Veľký dôraz sa kladie na rozšíriteľnosť, flexibilitu, modularitu a intuitívnu implementáciu, čo vedie implementátora k správnemu použitiu.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka_secured.pdf
priloha.zip