Meno:Milan
Priezvisko:Ružička
Názov:Collaborative painting
Vedúci:Mgr. Vladimír Tužinský
Rok:2007
Blok:PG
Kľúčové slová:počítačová grafika, nefotorealistické zobrazovanie, distribuované kreslenie
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať interaktívný distribuovaný systém umožňujúci viacerým ľuďom súčasne spolupracovať na tvorbe jedného diela s použitím metód nefotorealistického zobrazovania. Práca pozostáva zo stručného zhrnutia predchádzajúcich prác z tejto oblasti, základného popisu návrhu a implementácie programu a z analýzy a popisu modelov jednotlivých nástrojov. Prílohou je samotná aplikácia spolu so zdrojovým kódom.

Súbory diplomovej práce:

dipl.pdf
priloha.zip