Meno:Ronald
Priezvisko:Weiss
Názov:Vizuálne programovanie riadiaceho systému pre kolóniu robotov
Vedúci:RNDr. Andrej Lúčny PhD.
Rok:2007
Blok:UI
Kľúčové slová:mobilné roboty, riadiaci systém, vizuálne programovanie, Agent-Space
Abstrakt:Táto diplomová práca popisuje návrh a implementáciu programovateľného riadiaceho systému pre kolóniu mobilných robotov. Systém beží na počítači, ktorý má priamy prístup k robotom, a programovať sa dá cez internet s pomocou webového rozhrania. Jedná sa o multiagentový systém, a jeho programovanie spočíva vo výbere a nastavení agentov, ktoré majú bežať. Programovanie cez webové rozhranie je vizuálne, užívateľ nemusí poznať žiadny zložitý programovací jazyk, správanie robotov si jednoducho "nakliká". Multiagentový riadiaci systém je postavený na netradičnej softvérovej architektúre Agent-Space, používajúcej výlučne nepriamu komunikáciu medzi agentmi, čo mu dáva niektoré zaujímavé vlastnosti, odlišujúce ho od iných podobných systémov.

Súbory diplomovej práce:

dipl.pdf
prilohy.tar.gz