Meno:Rostislav
Priezvisko:Šimoník
Názov:Návrh systémovo nezávislej desktop platformy
Vedúci:RNDr. Damas Gruska, PhD
Rok:2007
Blok:PG
Kľúčové slová:nezávislá platforma, aplikačna logika, vizualizácia, model view controller, rozhranie, desktop
Abstrakt:V práci sa popisuje spôsob interakcie užívateľa s aplikáciami vrámci lokálnych, ale aj vzdialených systémov. Porovnáva súčasné technológie, kde sa snaží analyzovať ich výhody, nevýhody a nakoniec navrhuje riešenie, ktoré nielen pokrýva súčasnú architektúru, ale prináša aj nové spôsoby odstraňujúce zaznamenané nedostatky. Navrhuje oddelenie vizuálnej interpretácie od aplikačnej logiky procesu. Snaží sa ho nahradiť virtuálnou interpretáciou pomocou základných dátových štruktúr (dáta, udalosti), ktoré nenesú žiadnu vizuálnu informáciu (rozmery, pozície, ...), ale pritom medzi komponentami zachováva vzájomnú väzbu. V tejto časti je návrh schémy, ktorý prepája dátové štruktúry a vizuálne entity. Určuje ich väzbu/spôsob interakcie využitej pri výslednej vizualizácii. Druhú časť tvorí systém, ktorý sa pomocou komunikačných kanálov pripojí na vzdialený systém a extrahuje virtuálnu interpretáciu, ktorú sa snaží vizualizovať. Počas celého procesu ponecháva aktívne spojenie, aby zabezpečil okamžitú interakciu medzi užívateľom a procesom. Kompletné riešenie je navrhnuté tak, aby bolo flexibilné, modulárne a systémovo nezávislé, čím umožňuje ďalšie rozšírenie a použitie v akomkoľvek prostredí.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf