Meno:Igor
Priezvisko:Farinic
Názov:The use of Windows USB scanner drivers in Linux
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janacek
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:ovládač, skener, Linux, Windows
Abstrakt:Práca sa zaoberá vytvorením vhodného prostredia pre Windows USB ovládace pre skenery v prostredí operacného systému Linux. Naším výsledkom je použitie Windows USB ovládacov pre skenery v prostredí Linuxu. Dalším výsledkom je zapracovanie implementovanej Windows skenovacej architektúry do Linux SANE skenovacej architektúry. Práca zacína vysvetlením modelu Windows ovládacov a Windows skenovacej architektúry. Pokracuje modelom Linux ovládacov a implementáciou user space Win32 API v prostredí Linuxu nazvanou Wine. Jadrom práce je popis návrhu a návrhárskych rozhodnutí implementácie Windows skenovacej architektúry v prostredí Linuxu. Nakoniec sa venujeme opisu detailov prepojenia implementovanej skenovacej Windows architektúry s Linux skenovacím subsystémom. Poskytli sme aj návod ako spojit všetky casti implementácie a nastavit skener aby fungoval v prostredí Linuxu s Windows ovládacom.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka_ifarinic.zip