Meno:Michal
Priezvisko:Štrbka
Názov:Distribuovaný transakčný systém
Vedúci:Dr. Tomáš Plachetka
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:fault tolerance, message passing, distribouvaný systém
Abstrakt:Práca sa zaoberá rožšírením teoretického modelu pre posielanie správ o odolnosť voči chybám. Na tento teoretický model je navrhnutá architekúra a fungovanie distribuovaného systém pre posielanie správ, ktorý je odolný voči výpadkom komunikujúcich uzlov. Navrhnutá je aj implementácia protokolov, ktoré zabezpečujú takéto správanie systému.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf