Meno:Martin
Priezvisko:Svetlík
Názov:Simulácia impulzných neurónových sietí pomocou udalostí, model JASTAP
Vedúci:Igor Farkaš
Rok:2007
Blok:UI
Kľúčové slová:Impulzné modely neurónov, Impulz, Udalosť, JASTAP
Abstrakt:V práci sa budem venovať impulzným modelom neurónu všeobecne. Spravím prehľad základných typov modelov a ich vzájomných vzťahov. Zamyslím sa nad teóriami neurálneho kódu, ktoré sa predpokladajú v jednotlivých modeloch a neskôr navrhnem zaujímajú možnosť ako simulovať samotné impulzy. Zameriam sa na výsledky dosiahnuté pomocou Izhikevichovho modelu a niektoré vlastnosti tohto modelu sa pokúsim aplikovať na model JASTAP. V hlavnej časti práce sa budem venovať navrhnutým úpravám modelu JASTAP pre účel simulovania jeho správania pomocou udalostí, čo je prirodzený spôsob simulovania impulzov, ak berieme ohľad na presnosť ich časovania. Ukážem problémy spojené s týmto druhom simulácie modelu JASTAP ale aj výhody plynúce z tohto prístupu k simulácii. V druhej časti práce aplikujem navrhnutý výpočtový model na problém riešiteľný impulznými modelmi neurónov v praxi. A načrtnem postavenie mnou navrhnutého systému v porovnaní s terajšími spôsobmi simulácie. Ku koncu navrhnem nové oblasti v ktorých by sa tento model mohol úspešne uplatniť.

Súbory diplomovej práce:

thesis.pdf