Meno:Tomáš
Priezvisko:Studva
Názov:Wysiwyg editačné techniky XML dokumentov s použitím XSLT
Vedúci:prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:XML, XSLT, wysiwyg editácia, technika editácie dokumentu, technika editácie pohľadu, obojsmerná transformácia, spätná transformácia
Abstrakt:XML je dátový štandard pre širokú škálu dokumentov. Jeho rozšírenie spôsobilo veľký dopyt po všeobecných XML editoroch a XML editoroch pre konkrétne oblasti. Vzniklo mnoho editorov a ukázalo sa, že wysiwyg editori výrazne uľahčujú tvorbu dokumentov a sú žiadané. Tvorbu dokumentov uľahčuje aj separácia prezentácie dokumentu od dát dokumentu. To je osvedčený prístup tvorby dokumentov určených pre World Wide Web. K účelu separácie prezentácie od dát a transformácií XML dokumentov bol navrhnutý transformačný jazyk XSLT. Táto práca sa zaoberá editačnými technikami kombinujúcimi tieto výhody, teda wysiwyg a s využitím XSLT resp. inej transformácie. Najskôr prinášame krátky prehľad wysiwyg editačných techník a daľej v práci analyzujeme techniku editácie pohľadu. Definujeme rozšírenie tejto techniky na wysiwyg editáciu pohľadu riadenej gramatikou a zisťujeme, že existujúce modely nie sú vhodné pre túto techniku. Navrhli sme teda nový model nazvaný TOS vhodný pre túto techniku a slovne sme popísali ako techniku realizovať. Model TOS nás ale sklamal svojou výrazovou silou, je menšia ako sme dúfali. Cieľom tejto práce bola realizácia techniky editácie pohľadu definovaného pomocou XSLT. To sme dosiahli obmedzením výrazovaj sily XSLT transformácie a navrhli sme algoritmy pre jednotlivé editačné operácie.

Súbory diplomovej práce:

ErrataPreTlacenuVerziu.pdf
Diplomovka_Studva_printed_version.pdf
Diplomovka_Studva_final_version.pdf