Meno:Michal
Priezvisko:Vojtech
Názov:Nasadzovanie a obsluha IP/VPN sietí v prostredí štandardných telekomunikačných sietí
Vedúci:RNDr. Andrej Bebják
Rok:2005
Blok:PPS
Kľúčové slová:IP, Virtual Private Network, PSTN, Voice over IP, Asynchronous Transfer Mode, Frame Relay
Abstrakt:Práca popisuje riešenia umožňujúce hlasovú komunikáciu a jej prenos v prostredí IP sietí, porovnáva ju s klasickými PSTN sieťami a dáva praktické ukážky nasadzovania VoIP technológie v PSTN sieťach.

Súbory diplomovej práce:

DiplomovaPraca_MV.zip