Meno:Eva
Priezvisko:Szarková
Názov:Bezpečnosť bezdrôtových sietí štandardu IEEE 802.11
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:IEEE 802.11, WEP, bezpečnosť, bezdrôtové siete, bezpečnosť bezdrôtových sietí
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá analýzou bezpečnosti bezdrôtových sietí na báze štandardu IEEE 802.11. Práca vychádza zo štúdia odbornej literatúry, štúdia štandardov, z analýzy a odskúšania množstva dostupných produktov a zariadení súvisiacich s danou problematikou. Práca identifikuje a analyzuje bezpečnostné trhliny štandardu IEEE 802.11 a popisuje možnosti využitia dostupných nástrojov na ochranu alebo aj oslabenie zabezpečenia spomínaného štandardu. Niektoré uvedené techniky a nástroje sa podarilo úspešne experimentálne vyskúšať a overiť ich schopnosti.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka_szarkova.pdf