Meno:Veronika
Priezvisko:Sládeková
Názov:Methods Used for Requirements Engineering
Vedúci:Mgr Radovan Červenka
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:software requirements, requiremnets engineering, formal methods, natural language requirements, graphical methods
Abstrakt:Práca obsahuje charakteristiku kvalitnej špecifikácie požiadaviek na softvér. Popisuje jednotlivé prístupy spracovania požiadaviek, a porovnáva ich. Popisuje vybrané metódy spracovania, a porovnáva ich.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf