Meno:Michal
Priezvisko:Šikerle
Názov:Ochrana spustiteľného kódu
Vedúci:Mgr. Miroslav Demeter
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:Ochrana softvéru, ochrana integrity spustiteľného kódu, hešovanie, samoopravné kódy
Abstrakt:Práca sa zaoberá ochranou softvéru, konkrétne ochranou spustiteľneho kódu pred manipuláciou. V práci je navrhnutý mechanizmus na ochranu integrity softvéru, ktorý je zabudovaný priamo do programu. Využívajú sa pritom hešovacie funkcie a hlavne niektoré modifikované samoopravné kódy. Práca ponúka zároveň aj prehľad výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf