Meno:Lýdia
Priezvisko:Hanusková
Názov:Paralelné kooperujúce systémy gramatík
Vedúci:Prof. RNDr. Branislav Rovan Phd.
Rok:2005
Blok:APV
Kľúčové slová:paralelné kooperujúce systémy gramatík, regulárne gramatiky, striktne regulárne gramatiky, popisná sila, simulácia Turingovým strojom
Abstrakt:V práci sa zaoberáme vplyvom predpokladu striktnosti na regulárne gramatiky v komponentách PCGS. Ukážeme, že PCGS so striktne regulárnymi komponentami je slabší ako PCGS s regulárnymi komponentami, a že PCGS so striktne regulárnymi komponentami je možné simulovať Turingovzm strojom v lineárnom čase.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf