Meno:Júlia
Priezvisko:Birošová
Názov:Interaktívna učebnica rozpoznávania obrazcov
Vedúci:doc.RNDr Milan Ftáčnik .CSc
Rok:2007
Blok:PG
Kľúčové slová:Tvar, Príznakové metódy, Štrukturálne metódy, Iné metódy reprezentácie znalostí, Porozumenie
Abstrakt:Výsledkom tejto diplomovej práce je interaktívna učebnica z rozpoznávania obrazcov. Obsahuje základné metódy na popis tvaru a podrobný popis príznakových a štrukturálnych metód rozpoznávania. Obsahuje aj ďalšie techniky na reprezentáciu znalostí ako aj základné prístupy využívané v porozumení obrazu. Okrem hypertextových odkazov obsahuje učebnica aj index, slovník a najmä obrázky a interaktívne applety ilustrujúce výklad učebnice. Učebnica bude slúžiť ako pomôcka pri štúdiu predmetu Rozpoznávanie obrazcov, ktorý sa vyučuje na FMFI UK v Bratislave.

Súbory diplomovej práce:

Diplomovka.pdf
stranka.zip