Meno:Peter
Priezvisko:Maňka
Názov:Multimediálna čítanka
Vedúci:Marek Nagy
Rok:2007
Blok:UI
Kľúčové slová:rozpoznávanie reči, dynamic time warping, DTW, slajdovacie DTW
Abstrakt:Podarilo sa mi úspešne implementovať nástroj na riešenie problému automatickej transkripcie súvisle prečítaného textu s využitím znalosti existujúcej transkripcie po slovách čítaného toho istého textu. Práca je zhrnutím myšlienok a nápadov, ktoré som otestoval a popisujem aj úspešnosť ich použitia. Na záver som priložil zoznam výsledkov dosiahnutých pri testovaní.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
CD.rar