Meno:Vojtech
Priezvisko:Slovik
Názov:Rozpoznávanie foném čísiel slovenského jazyka neurónovou sieťou
Vedúci:RNDr. Marek Nagy
Rok:2007
Blok:UI
Kľúčové slová: rozpoznávanie reči, fonémy, neurónové siete, Viterbiho algoritmus
Abstrakt:Práca sa venuje rozpoznávaniu čísiel slovenského jazyka. Jednak na malom slovníku čísiel, ale okrajovo aj problému rozpoznávania prirodzených čísiel do milión. V práci bola použitá metóda klasifikovania pomocou neurónových sietí. Klasifikovanými kategóriami boli fonémy a práca venuje dosť veľa priestoru vytváraniu vzoriek foném. Tiež je tu popísaný spôsob ako integrovať Viterbiho alogritmus do procesu rozpoznávania a navrhnuté praktické vylepšenia tejto integrácie.

Súbory diplomovej práce:

Diplomova_praca_Vojtech_Slovik.pdf