Meno:Eva
Priezvisko:Kulková
Názov:Prehľad knižníc na podporu spracovania obrazu
Vedúci:Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, PhD.
Rok:2007
Blok:PG
Kľúčové slová:grafická knižnica, spracovanie obrazu, pocítacové videnie
Abstrakt:KULKOVÁ, Eva: Prehlad knižníc na podporu spracovania obrazu [diplomová práca]. Univerzita Komenského, Bratislava. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Katedra aplikovanej informatiky. Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Milan Ftácnik, PhD.; Katedra Aplikovanej Informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava. Bratislava: FMFI UK, 2007. 99 strán Cielom tejto diplomovej práce bolo vytvorit prehlad volne šírených a komercných knižníc na podporu spracovania obrazu a analyzovat ich z hladiska rozsahu, použitelnosti pre rôzne operacné systémy a rôzne programovacie prostredia. Pre túto prácu sme si vybrali knižnice Gandalf, ITK, IM, Image Magick, Microsoft Vision SDK, Matrox Imaging Library a OpenCV. Knižnice sme sa rozhodli aj otestovat. Pri testoch sme sa sústredili na casovú nárocnost porovnávaných algoritmov ako aj správnost ich výstupov.

Súbory diplomovej práce:

evakulkova.pdf