Meno:Mojmír
Priezvisko:Fendek
Názov:Súvis generatívnych systémov a alternujúcich Turingových strojov
Vedúci:Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2008
Blok:APV
Kľúčové slová:G-systém, ATS, triedy zložitosti, dolný odhad, formálne jazyky
Abstrakt:Analyzujeme dva paralelné modely - Generatívny systém (ďalej už len G-systém) a alternujúci Turingov stroj (ďalej už len ATS). Táto práca sa zaoberá porovnaním týchto dvoch paralelných modelov, resp. porovnaním ich tried zložitosti, vzhľadom na dve miery zložitosti - čas a priestor. Najskôr prinášame základné definície modelov, tried zložitosti a notácie, ktorú budeme používať. Nasleduje prehľad už dokázaných tvrdení, prípadne triviálne vyplývajúcich tvrdení, z už dokázaných. Ďalej v práci porovnávame triedy zložitosti oboch modelov sformulovaním a dokázaním horných a dolných odhadov. Pri horných odhadoch popíšeme simuláciu jedného modelu druhým a dokážeme jej správnosť. Dolné odhady dokážeme nájdením "kontrapríkladových" jazykov a ukážeme, že, za určitých okolností, jeden model "kontrapríkladový" jazyk vie akceptovať, resp. generovať a druhý nie.

Súbory diplomovej práce:

dipl.pdf