Meno:Ľuboš
Priezvisko:Dobrovoda
Názov:Podpora ľudských úloh v biznis procesoch zapísaných v jazyku BPEL
Vedúci:Mgr. Pavol Mederly
Rok:2008
Blok:PPS
Kľúčové slová:biznis proces, workflow, BPEL, workflow resource patterns, ľudské úlohy
Abstrakt:V diplomovej práci sa zaoberáme jazykmi na popis a prácu s biznis procesmi. Táto oblasť je relatívne nová a dynamicky sa rozvíjajúca. Z tohto dôvodu v práci prinášame prehľad dnes najčastejšie používaných jazykov v tejto oblasti - BPEL, BPMN, XPDL a YAWL a porovnávame ich navzájom z rôznych hľadísk. Ťažiskom práce je skúmanie podpory jazyka BPEL pre úlohy, ktoré sú určené pre ľudí, a to s prihliadnutím na špecifické problémy, ktoré s ľudskými úlohami súvisia. V práci intenzívne využívame informácie z referenčnej akademickej práce vytvorenej skupinou workflow patterns initiative, ktorá obsahuje katalóg najčastejšie sa opakujúcich vzorov v biznis procesoch. Súčasťou práce je aj návrh a čiastočná implementácia systému určeného na podporu práce s biznis procesmi zapísanými v jazyku BPEL, ktorý rozširuje jeho možnosti o podporu úloh určených pre ľudí.

Súbory diplomovej práce:

Diplomovka.pdf