Meno:Daniel
Priezvisko:Buchta
Názov:Paralelizmus v grafových gramatikách
Vedúci:Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2008
Blok:APV
Kľúčové slová:grafové gramatiky, paralelizmus, kooperujúci distribuovaný systém grafových gramatík, paralelný komunikujúci systém grafových gramatík
Abstrakt:Práca analyzuje problematiku zavedenia paralelizmu v grafových gramatikách. Podrobnejšie v nej skúmame dva paralelné modely (systémy gramatík), ktorých definície sme zovšeobecnili pre grafové gramatiky. Zaujíma nás porovnanie generatívnej sily týchto systémov vzhladom na rôzne typy komponentových gramatík a platnost analogických tvrdení pre zodpovedajúce paralelné modely definované pre stringové gramatiky.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf